Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Το αστυνομικόν όργανον εξέδωσεν διαταγήν...

Αποτέλεσμα εικόνας για ο ηλιασ του 16ου
Αστυνομική διαταγή  εξέδωσε ο
διοικητής του αστυνομικού τμήματος
Τζεφερεμινίου Μεσσηνίας, στις 8 Δεκεμβρίου
1907.
«Προς απάσας τας αρχάς που διοικούν το
χωρίον Τζεφερεμινίου Μεσσηνίας:

Δήμαρχο, ιερέα του χωριού, Δάσκαλο και
άπαντας τους προύχοντας του χωρίου.

Ήρθα εις Τζεφερεμίνιον κατόπιν διαταγής
του διοικητού μου μετά ενός
χωροφύλακος προς επιβολήν της τάξεως,
από άκρου εις άκρον του χωρίου, άνευ
χρονοτριβής και άμεσα.
Διότι προχθές στο σιργιάνη μετά την
Θίαν και Ιεράν Λιτουργίαν εν τω ναό
όταν έπεζαν τα κλαρίνα και τα όργανα ο
Κώστας (ας μην αναφέρο το ονομά του)
χόρεβε σινέχεια μπροστά χορίς να αφίνη
και τους άλους να χορέψουν μπροστά με...
κατά συνέπια παραξιγιθήκατε και
πλακoθίκατε στο ξίλο με τα παλούκια και
τα μαχέρια με αποτέλεσμα και κατά
σινέπια να τραβματιστούν πολλοί
άνθροποι.

Πάραφτα να εφαρμόσετε απάσας τα εξίς
διαταγάς μου:

1) Αν ξανασιμβή τιάφτη πράξης εν τω
χωρίο να γνορίζετε ότι θα σας συλλάβω
και άνεφ χρονοτριβής αμέσος θα σας
κλείσο στη φυλακή. Όταν πέζουν τα
κλαρίνα και τα μουσικά όργανα στο
σιργιάνη στο πανιγίρη και στο γάμο
πρέπη να χορέβουν μπροστά άπαντες που
επιθιμούν να χορέψουν και όχι μόνο ο
ίδιος άνθροπος. Αφτό είνε γαηδουριά.

2) Μου αναφέρθικε ότι ο γάηδαρος του
Μπαλούκα  τον Σεπτέμβριο μπίκε στο
καλαμπόκι του Κοκαλή (ας μην αναγράψο το
επίθετο) και ο Κοκαλής εκνεβρίστικε και
κάρφοσε τον γάηδαρο με την αξάλη στο
ένα καπούλι. Καταλαβένετε ο γάηδαρος
δέν είναι όνος αλά ο Μπαλούκας. Άνεφ πολόν
σκέψεον καταλαβένη κανής ότι

ο κεφάλη δεν έχει μιαλό αλά
κολοκιθόσπορο. Απαγορεύετε να ξαναγίνη
εκ νέου τέτιο απαράδεκτο ή παρόμιο
πράγμα.

3) Πίγα στο μαγαζή για καφέ και από έξο
βρομούσε κατρουλιό. Απαγορεύετε νά
κατουράτε έξω στον τίχο του μαγαζιού.

4) Απαγορεύετε το βρισίδιν το φονασκίν
και εντός του καφενίου το ανεμίζιν
διότι είναι χιμόνας και εσθάνετέ τις
αποφορά από τι βρόμα. Όστις επιθιμή να
αεριστή να εξέρχετε έξοθεν του
καφενίου.

5) Ίδα πολλές γυνέκες να πιάνουν τη
σιγκούνα μετά του υποκαμίσου να το
τραβούν πρό το έμπροσθεν να ανίγουν τα
πόδια και να ουρούν ορθίος. Το τιούτον
είναι απαράδεκτο και πρέπη άνεφ
χρονοτριβίς να τις βρακόσετε άπαξ και
διαπαντός.

6) Όταν λίαν προίαν πάτε τα γελάδια στο
γελαδάρη και γιρίζοντας πρέπη
ανιπερθέτος να μαζέβετε τις βουνιές των
ζώον από το δρόμο, το ίδιο να κάνετε και το βράδη διότι δεν έχη που να πατίση όστις βαδίζη εις τας οδούς του χωρίου.
Και εκτός του τιούτου σας χριάζοντε αι
βουνιές να ζεστένεστε στο μπουχαρί το
χιμόνα με τα κρία.

7) Σε κάθε πανιγίρι αποκριές πάσχα και
γάμους που βαδίζη καλοντιμένος ο
κόσμος πάι στην Εκλισία και μετά χορέβη
στα σιργιάνια και στους γάμους πρέπη
άπαντα τα σκυλιά να είναι δεμένα διά
χονδρόν αλισίδεον και σχινίον προς
αποφιγίν ατιχιμάτων εκ τον
σκιλοδακομάτων.

8 ) Να μιν πίνετε πολί ινοπνεμβατόδη
ποτά τσίπουρα και ίνους και μετά
ξερνοβολάτε και κάνετε χαζαμάρες.

9) Να τιρίσετε άνεφ αντιρίσεος και
χρονοτριβής την άνοθεν τάφτην διαταγήν
μου άνθροπη σκύλη και γινέκες διότι
όπιος συληφθή παραβάτις θα τον σιλάβο
θα τον κλίσο στο σχολίο και αλίμονό του
θα τον ταράξο και θα τον μαβρίσο στο
ξίλο.

Να με σιγχορίτε αν έκανα κάπιο
σιντακτικό λάθος καθότι τελίοσα και
εγώ την Τρίτη του Δημοτικού σχολίου
διότι δεν με έστιλε ο πατέρας μου από το χωρίον εις τιν Καλαμάταν για να μάθο περισσότερα γράματα. Σαν Τζεφερεμιναίος  που είμε και εγό καταλαβένετε άπαντες τας γραφάς μου τας οπίας θέλετε δεν θέλετε να τας τιρίσετε ανιπερθέτος».


Δεν υπάρχουν σχόλια: